• Tesisatçı

  Tesisatçı firması olarak tesisat, kalorifer, doğalgaz tesisat , sıhhi tesisat, su tesisatçısı, sıhhi tesisatçılar, su işleri, su arızaları, kollektör sistemleri , kanal tıkanıklık giderme, kaçak su tespiti, musluk arıza tamir ve her türlü sıhhi tesisat işleri yapılır. Tesisatçı Ankara Etimesgut, Eryaman, Sincan başta olmak üzere her semte tesisat ustası olarak hizmet vermekteyiz.

 • 7/24 ulaşmak için

  0 (530) 520 44 30 -  0 (543) 953 93 13

 •  

  Temiz su tesisatı sayaçtan veya bağımsız sistemlerden suyun kaynağından başlayarak kullanma yerlerine kadar olan temiz su boru donanımları ve aygıtları içerir.

  Temiz su tesisatı;

  • Soğuk su tesisatı
  • Sıcak su tesisatı

  Olmak üzere iki ana bölümde incelenir.

  Bu bölümde suyun depolanmasından basınçlandırılmasına, yumuşatılmasına ve tesisattaki ses yalıtımı detaylı olarak incelenecektir.
  Temiz su tesisatları su sayacından itibaren başlar. Su sayacından önceki kısım çoğu zaman belediyeler tarafından yapılmaktadır.Temiz su tesisatında uyulması gereken kurallar şunlardır ;
  1- Temiz su tesisatlarında kullanılan borular, ftings ve kolektörler galvanizli olmalıdır. Ya da plastik borular kullanılmalıdır
  2- Borular diş açarken;
  a- Dişlerin bozulmaması için pafta lokmaları sık sık yağlanmalıdır. Dişler arası talaş temizlenmeli ve kullanılan ftingsler temper döküm olmalıdır.
  b- Açılan dişler üzerine teflon veya keten sarılıp sülyan boya ile boyanmalıdır.
  c- Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla maşon ve benzeri parçalar anahtarla bir sefer tutularak sıkılmalıdır. Aksi takdirde Galvaniz dökülür.
  3- Gerekirse temiz su tesisatlarında sayaç yönünde su boşaltılması sağlamak amacıyla yatay borulara %1 eğim verilmelidir.
  4- Açıktan döşenen borular mutlaka kelepçelenmelidir. Boru ekseninin duvardan açıklığı 3 inç ’e kadar 4cm, 3 inç ve daha büyük borularda 5–6 cm olmalıdır.
  5- Bina dışında toprak altına döşenecek borularda donmaya karşı önlem almak için bölgesine göre 60 – 80 – 100 cm derinlikte gömülerek izolasyon yapılmalıdır. Ayıca ağır vasıta geçecek yerlerde gerekli önlem alınmalıdır.
  6- Kolektör yapımında kaynak kullanılmamalıdır. Eğer kullanılması zorunlu ise yeniden galvanizlenme işlemi gerçekleştirilmelidir.
  7- Ülkemizde genelde borular duvar içi tesisat olarak döşendiğinden yağlı boya ile boyanıp yağlı kâğıtlarla sarılıp gerekirse ziftlenmelidir.
  8- Sıcak ve soğuk su boruları aynı zamanda döşendiği için bakış yönünde soğuk su borusu sağ tarafa sıcak su borusu sol tarafa takılır. Özellikle banyolarda bu konuya dikkat edilmelidir.
  9- Tesisat çekildikten sonra mutlaka basınç testi uygulanır. Tesisata test yapılmadan bütün çıkışlar kor tapa kapatılır. Tesisata su basılarak kör tapadan havası alınır. Daha sonra en az işletme basıncının 1,5 katı basınç uygulanarak basınç sabitlenir. Test cihazındaki manometreden 30dk. Sonda basınç değerine bakılarak düşme olup olmadığı kontrol edilir. Eğer basınçta düşme varsa kaçak yeri bulunur. Gerekli tamirattan sonra tekrar teste tabi tutulur.
  10- Ana dağıtım ve kolon boruları mümkün olduğunca açıktan geçirilmeli her kolon vanalarıyla ayrı ayrı kapatılabilmeli ve suyu boşaltabilmelidir. Ayrıca ana dağıtım boruları ve kolonlar ayrı renklere boyanabilir.(Sıcak su kırmızı, soğuk su mavi.)
  11- Her katın bağımsız olarak kapatılabilecek vanaları olmalıdır.
  12- Borular kesinlikle kiriş, kolon gibi taşıyıcı elemanlar delinerek veya kırılarak geçirilmemelidir.
  13- Vanalar kolay ulaşılabilecek noktalara yerleştirilmelidir.
  14- Birbiriyle yan yana geçecek tesisatlarda terleme göz önünde bulundurulup soğuk su tesisatı alttan geçirilmelidir.
  15- Tüm kullanma suyu tesisatı kullanım noktalarına doğru yükselerek çekilmelidir. Sistemde hava yapması önlenmelidir.

  2.2 Aygıt ve Donanımların Yerleştirilmesi:

  Çeşitli aygıtlara takılacak muslukların ve çeşitli donanımların yüksekliği bunların yapılış şekillerine göre değişsede normal olarak aşağıdaki ölçüde alınabilir. Bu ölçüler döşeme yüzeyinden itibaren verilmiştir.

  2.2.2 Aygıtların Yükseklik Değerleri:

  Banyo Bataryaları 0,75m
  Duş Bataryaları 1,10m
  Evye Bataryaları 1,15m
  Lavabo Bataryaları 1,05m
  Alaturka Helâ 0,20m
  Alafranga Helâ 0,25m
  Yıkanma Yalağı (Erkek) 1,45m
  Yıkanma Yalağı (Bayan) 1,30m
  Pisuvara Püskürtme Su Tesisatı 1,20m

  2.2.3 Donanımlara Ait Yükseklikler:

  Lavabo Üzerindeki Etajer
  Lavabo Aynası Alt Kenarı 1,35m
  Rezervuar Zincir Yüksekliği 1,35m
  Bas Tipi Rezervuar Yüksekliği 1,10m
  Helâ Kâğıtlık Alt Kenarı 0,70m
  Normal Lavabo Üst Kenarı 0,80m
  Bulaşık Tekneleri 0,80m
  Çamaşır Tekneleri 0,75m
  Sulama Yalakları 0,50m
  İlköğretim Ok. Lavabo Üst Kenarı 0,70m

  Tesisatta aygıt denilince bütün bataryalar şiber ve ventiller gibi malzemeler anlaşılır. Bu armatörlerin suyun musluklardan yeterli bir basınçta akmasını sağlamak için su akımına küçük bir direnç göstermesi gerekir. Bu bakımdan şiber ve adi musluklar daha uygundur.

  2.2.4 Temiz Su Tesisatında Boru Çapı Hesabı:

  Temiz su tesisatında boru çapının hesap esası suyun izlediği yol boyunca oluşan basınç kayıplarının belirli bir değerde tutulmasına dayanır. Basınç kayıpları boru malzemesine borudan akan suyun debisine yerel kayıplar yaratan elemanların sayısına su sayacına veya benzeri özel donanımlara bağlıdır. Borudan akan suyun debisi ise borunun beslediği kullanma yerlerinin sayısı ve cinsiyle belirlenir.

  2.2.5 Temiz Su Tesisatı Boru Çapı Hesabı (Musluk Birim) Esasına göre:

  Lavabo, banyo, duş bataryaları, evye, tuvaletler, çamaşır makinesi muslukları, temiz su giriş çapları ½ inç olmalıdır.
  Banyo, tek tuvalet ve mutfaktan oluşan bir dairede ana temiz su girişi boru çapı ¾ inç olmalıdır. Farklı tertipteki dairelerin boru çapı musluk birimi esasına göre hesaplanacaktır. Musluk birimi esasına göre temiz su tüketimi cihazların tipine göre hesaplanır.

  2.2.6 Bazı Cihazların MB Esasına Göre Temiz Su Tüketimi:

  Lavabo, rezervuar, pisuvar, evye , ½inç musluk : ½ MB
  Çamaşır makinesi, su alma yalağı : 1 MB
  Banyo, otomatik helâ : 2 MB
  Temiz su tüketimine göre boru çapları aşağıdaki tablo göz önünde bulundurularak seçim yapılacaktır.

  Musluk Birimi Cinsinden Boru Çapları
  0–3 Dahil ½ inç
  3–8 Dahil ¾ inç
  8–20 Dahil 1 inç
  20–35 Dahil 1 – ¼ inç
  35–50 Dahil 1 – ½ inç
  50 den Fazlası 2 inç
  2.2.7 Konutlarda Şehir Şebekesinden Giren Temiz Su Ana Borularının Çapları:

  Daire Sayısı Boru Çapları
  1–2 Daireye kadar 1 , ¾ inç
  3–6 Daireye kadar 1 inç
  7–13 Daireye kadar 1 – ¼ inç
  14–19 Daireye kadar 1- ½ inç
  20–30 Daireye kadar 2 inç
  30 ‘dan Fazla İhtiyaç ve şartlara göre